Јуниор млади

brazil-jygМладите се нашата иднина. На секое просперитетно општество, освен академските успеси на младите лица, потребни им се и духовни вештини. Тука спаѓаат чесност, единственост, правичност, кооперативност, хуманост и верување во Господ за да не води и помага.

Адолесценцијата е период во животот на младиот човек кога тој има специјални потреби. Младиот човек почнува да учи како да учествува во општеството, да биде прифатен од своите врсници и да си постави високи стандарди кон кои ќе се стреми. Затоа, оваа програма е осмислена како збир на редовни средби кои групите на млади лица ќе ги имаат со постаро лице кое ќе служи како ментор или водач.